Maatwerkprogramma’s organisaties – vitaliteit en gezondheid wijken bij Vitalt Female & Fifty af van wat gangbaar is. Scans en dergelijke slaan wij graag over, omdat we geloven in laagdrempelige activiteiten. Als het op ‘moeten’ aankomt rond vitaliteit en gezondheid, dan haken heel veel mensen direct al af. Ze zien activiteiten rond eten en bewegen als inleveren op genieten van het leven en doen het af als overdreven gedoe.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het is veel wijzer om bijvoorbeeld aan te sluiten bij de uitkomsten van het PMO en op basis daarvan rustig te beginnen met voorlichting. In begrijpelijke taal worden kennis en de risico’s van de huidige levensstijl uitgelegd. Het is vooral aan de mensen zelf om keuzes te maken. Zo’n keus voor het aannemen van een vitalere levensstijl die maken mensen na verloop van tijd.

Belangrijk is om eerst eens echt contact te maken en de zaak te benaderen vanuit humor. De serieuze ondertoon is er toch wel. Als mensen zich eerst maar eens bewust worden van de keuzes die ze nu onbewust maken en de effecten daarvan op lange termijn. Is dit eenmaal geland, dan zijn pas vervolgstappen aan de orde.

Workshops

In overleg met u worden een aantal workshops vastgesteld die gegeven worden. Uw medewerkers mogen zich daarop inschrijven. Samen onderzoeken we welke PR-activiteiten er uitzet worden om zoveel mogelijk medewerkers te prikkelen, zodat ze komen. De inhoud van de workshops sluiten aan bij de doelgroep; de mensen die bij u werken.

Groepsbegeleiding

Wat sowieso mooie resultaten oplevert, is het werken met een pilot. Een aantal medewerkers wil bijvoorbeeld gezonder gaan leven en meer vitaliteit en levenslust voelen. In overleg met deze medewerkers en u wordt een programma samengesteld. De overige medewerkers worden op de hoogte gehouden van de resultaten van deze pilotgroep. Het idee hierachter is dat koplopers langzaam maar zeker invloed hebben op hun collega’s. De principes achter vitaliteit zullen zich als een inktvlek verspreiden binnen de organistie.

Maatwerkprogramma’s organisaties – vitaliteit en gezondheid – contact

Wilt u van gedachten wisselen over vitaliteit en gezondheid? Neem dan contact op. Dit kan via het contactformulier waarop u uw vraag en data waarop u bereikbaar bent kan vermelden.

Het is altijd goed om eens van gedachten te wisselen over vitale organisaties.