Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die afgenomen worden bij Vital Female & Fifty.

  1. Betaling

Bij aankoop van een coaching of workshop via de website vindt de betaling plaats via iDeal. Dit kan  niet plaatsvinden via een bankoverschrijving of via een incassomachtiging.

Bij afname van een ander traject wordt een factuur gestuurd. De intake, coaching of workshop start, nadat u aan uw financiele verplichtingen heeft voldaan.

Het bedrag wordt in één keer overgemaakt. Gespreide betaling behoort niet tot de mogelijkheden. U ontvangt na de overboeking van het bedrag een duidelijke en overzichtelijke factuur. Dit wordt verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres.

Betaling in geval van bedrijfsopleidingen

Bij bedrijfsopleidingen ontvangt u een factuur met btw. De factuur dient veertien dagen voor de start van de workshop of coachtraject te zijn voldaan.

De workshop of het coachtraject vervalt wanneer niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan.

  1. Gegevens deelnemer(s)

Het aanmeldingsformulier dient volledig te zijn ingevuld: Naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer en eventueel andere gevraagde gegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw gegevens. Vital Female & Fifty draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

  1. Verhindering

Als u onverwacht verhinderd bent om deel te nemen, kan u zich laten vervangen door iemand anders. U dient dit per e-mail aan te vragen. Er wordt in die gevallen € 25,= aan administratiekosten in rekening gebracht.

Een andere optie is dat u het factuurbedrag gebruikt als tegoed op de betaling voor een andere inschrijfdatum voor de workshop. Het tegoed kan binnen een periode van 12 maanden worden gebruikt. U vraagt dit per e-mail aan.

Bij verhindering wordt € 25,=  aan administratiekosten in rekening gebracht tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop of coaching. Bij minder dan drie dagen van tevoren zijn de volledige kosten verschuldigd en is restitutie niet mogelijk.

  1. Annulering

Na opgave voor een workshop of coachtraject geldt de wettelijke bedenktijd van zeven dagen.

Voor organisaties waaraan met btw wordt gefactureerd, geldt de volgende annuleringsregeling:

Als de deelnemer zijn deelname aan de workshop of coachtraject annuleert, dan is 25% van het factuurbedrag verschuldigd als dit uiterlijk 30 dagen voor de startdatum per e-mail wordt aangegeven. Tussen 30 en 5 dagen voor de start van de workshop of coachtraject is 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Binnen 5 dagen voor aanvang van de workshop of coachtraject zijn de volledige kosten verschuldigd. Kijk bij 3. Verhindering hoe u op annuleringskosten kunt besparen.

  1. Annuleringsverzekering

De deelnemer kan zelf een annuleringsverzekering afsluiten bij een zelf te kiezen verzekeringsmaatschappij.

  1. Overmacht

Als de workshop of coachsessie niet op de geplande datum doorgaat, geldt dit voor Vital Female & Fifty als overmacht.

Indien de workshop of coachsessie wordt verplaatst, blijft de inschrijving geldig voor de nieuwe datum. In het geval de workshop of een coachsessie wordt geannuleerd, wordt het factuurbedrag omgezet in een tegoed voor de overeengekomen workshop of coachsessie.

  1. Aansprakelijkheid

Vital Female & Fifty aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan, verplaatsing of annulering van een workshop, coachtraject of coachsessie.